ספטמבר ב1, 2015

משטרת ישראל לא תשתקם

היועץ המשפטי לממשלה הוא שיקבע בסופו של דבר האם גל הירש ראוי לתפקיד המפכ"ל והאם המינוי יעמוד במבחן בג"צ. אם השר גלעד ארדן וגל הירש

לקריאה >>

משטרת ישראל לא תשתקם

היועץ המשפטי לממשלה הוא שיקבע בסופו של דבר האם גל הירש ראוי לתפקיד המפכ"ל והאם המינוי יעמוד במבחן בג"צ. אם השר גלעד ארדן וגל הירש

לקריאה >>