ספטמבר 18, 2015

משטרה בלי מפכ"ל

היועץ המשפטי לממשלה מאותת לשר ארדן לרדת מפארסת מינויו של גל הירש לתפקיד המפכ"ל. המערכת הפוליטית אדישה למצבה של משטרת ישראל למרות מצב הבטחון הקשה

לקריאה >>

משטרה בלי מפכ"ל

היועץ המשפטי לממשלה מאותת לשר ארדן לרדת מפארסת מינויו של גל הירש לתפקיד המפכ"ל. המערכת הפוליטית אדישה למצבה של משטרת ישראל למרות מצב הבטחון הקשה

לקריאה >>