יוני ב23, 2017

לאן נעלמו המילים "מדינה פלסטינית"?

הפלסטינים מודאגים  מהאפשרות ש"העסקה" שמגבש בנשיא טראמפ איננה כוללת הקמת מדינה פלסטינית עצמאית. להערכתם, "העסקה" כוללת אוטונומיה מורחבת עם סמלי שלטון של מדינה אך ישראל

לקריאה >>

לאן נעלמו המילים "מדינה פלסטינית"?

הפלסטינים מודאגים  מהאפשרות ש"העסקה" שמגבש בנשיא טראמפ איננה כוללת הקמת מדינה פלסטינית עצמאית. להערכתם, "העסקה" כוללת אוטונומיה מורחבת עם סמלי שלטון של מדינה אך ישראל

לקריאה >>