יוני ב11, 2019

הפלסטינים הם המפסידים

הרש"פ במאמץ דיפלומטי אינטנסיבי לטרפד את הועידה הכלכלית בבחריין  ולמנוע את השתתפות מדינות ערב בכינוס. גם אם יצליחו הפלסטינים לטרפד את הועידה בבחריין, הם יהיו

לקריאה >>

הפלסטינים הם המפסידים

הרש"פ במאמץ דיפלומטי אינטנסיבי לטרפד את הועידה הכלכלית בבחריין  ולמנוע את השתתפות מדינות ערב בכינוס. גם אם יצליחו הפלסטינים לטרפד את הועידה בבחריין, הם יהיו

לקריאה >>