אוגוסט ב9, 2019

טרור בגדה

גורמי הביטחון הישראלים עלו על עקבותיהם של רוצחי החייל דביר שורק ז"ל ולכידתם היא רק שאלה של זמן. רצח החייל הישראלי נתפס ברחוב הפלסטיני כהישג

לקריאה >>

טרור בגדה

גורמי הביטחון הישראלים עלו על עקבותיהם של רוצחי החייל דביר שורק ז"ל ולכידתם היא רק שאלה של זמן. רצח החייל הישראלי נתפס ברחוב הפלסטיני כהישג

לקריאה >>